Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije organizira “Edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe” u trajanju od 12.-13.10.2018. Vježbe će se održati u Edukacijsko simulacijskom centru Zavoda. Edukacijske vježbe se održavaju prema programu i donešenom standardu potrebne edukacije za djelatnike hitne medicinske službe.

Medicinske sestre i tehničari u timu izvanbolničke hitne medicinske službe obvezni su obnoviti stečena znanja i vještine prije isteka roka od tri godine od datuma izdavanja potvrdnice koju izdaje Hrvatski zavod za hitnu medicinu nakon uspješno završenog edukacijskog programa.

Više informacija i program na linku Edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za medicinske sestre i tehničare IHMS