Kategorija: Hitna stanja

Fibrilacija atrija

Fibrilacija atrija može se javiti u svakoj životnoj dobi, međutim češća je u starijoj populaciji i u svakoj dobi je nešto češća u muškaraca. Rizik pojave fibrilacije atrija raste s dobi pa je tako u dobi iznad 80 godina prisutna u 10% populacije.

Pročitaj više

Zika virus

Zika virus spada u rod Flavivirus i obitelj Flaviviridae, po čemu je blisko povezan s virusom denge. Prvi put je izoliran 1947. godine u majmunu iz šume Zika u Ugandi (po čemu je i dobio ime), a zatim je sljedeće godine detektiran i u komarcima roda Aedes u istoj šumi.

Pročitaj više

Diabetes mellitus (šećerna bolest)

Diabetes mellitus ili šećerna bolest, poremećaj je razine glukoze (šećera) u krvi. Do bolesti dolazi kada gušterača (pankreas) prestane u potpunosti ili djelomično proizvoditi hormon inzulin ili proizvedeni inzulin nije djelotvoran u organizmu. Tada stanice ne dobivaju potrebnu hranu za život.

Pročitaj više